Diverse administrativ information om föreningen

 Organisationsnummer
818500-8532

 Bankgiro
676-7420

 Föreningsadress
Katrineholms Kammarmusikförening
c/o Carl Pontén
Breven 166
715 96 Brevens Bruk

 Historik
Föreningen bildades den 4 mars 1951 vid en sammankomst på Stora Djulö. Talare var "musikdoktorn" Per Lindfors från Radiotjänst, som förbluffade åhörarna genom att informera om hur många helt omusikaliska människor det finns: 1 på 10 000!

Föreningens förste ordförande blev kommunale musikledaren Hans Eichinger, och så gällde det medlemsavgiften. Interimstyrelsen hade försiktigtvis föreslagit två kronor, men årsmötet var djärvare och fastställde den till fem kronor!

Verksamheten stöds av Katrineholms kommun och Kammarmusikförbundet.