Övriga uppdrag

UppdragNamn
RevisorerEwa-Lena Åberg Danielsson
Kristina Malmnäs
ValberedningEva Larsson
Verksamheten stöds av Katrineholms kommun och Kammarmusikförbundet.