Tack för i år!

Nästa konsert i kammarmusikföreningens regi äger rum söndag 19 januari 2020 då vi får lyssna till andrapristagarna i årets duotävling, Frederick Winterson (cello) och Ayaka Kubo (piano).