Nästa konsert under 2022

13 november kl. 16.00 Musikens Hus
Martin Sturfält, piano, och Marie Macleod, cello