Vårsäsongen är slut.
Välkommen tillbaka efter sommaren!

28 augusti kl. 16.00 Stora Djulö
Duo Sol/Roos, Dohyo Sol, luta, och Emelie Roos, blockflöjter

------------

25 september kl. 16.00 Musikens Hus
De Geer-kvartetten

------------

13 november kl. 16.00 Musikens Hus
Martin Sturfält, piano, och Marie Macleod, cello

------------