Nästa konsert

Ordinarie vårprogram är avslutat.

Information om nästa konsert läggs ut
när nya detaljer är klara.

Verksamheten stöds av Katrineholms kommun och Kammarmusikförbundet.