Till våra medlemmar!

Så är det nu 2021 och styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året.

Under 2020 kunde vi på grund av coronapandemin tyvärr endast genomföra fyra konserter i stället för de åtta vi planerat. För innevarande år har vi fortsatt kontakt med de musiker som skulle varit här förra året. Dessutom har vi flera nya artister på gång, och vi hoppas naturligtvis kunna genomföra ett antal konserter.

Vår första inplanerade konsert med den ryska Oistrakhkvartetten den 30 januari blir tyvärr inställd och så blir det troligen också med duon Victoria Stjerna och Emma Johansson den 7 mars.

Den konsert med Lilla Akademien och deras elever som fick ställas in i våras hoppas vi kunna genomföra i år. Ett preliminärt konsertdatum är 25 april, men eftersom läget är osäkert får vi avvakta.

Inställda blev tyvärr också Katrineholms Kammarmusikdagar. De skulle ha ägt rum i slutet av november med konserter tre dagar i följd. Inbjudna artister var Per Gross (blockflöjt), Johan Hansson Lindström (orgel), Mårten Falk (gitarr), Ingrid Falk (sång), Åsa Karlberg (flöjt) samt BachEnsemblen Sörmland.

Nya konsertförslag är:

• En stråkoktett från hovkapellet
• Lutte Berg och Tina Muto, gitarr och kontrabas
• Menottis Telefonen, en miniopera för två röster
• Sarah Giannetti, en italiensk pianist
• Trio Skandinavia – i sin helhet denna gång
(Trion skulle ha spelat här den 1 november förra året men p.g.a. danska karantäns-bestämmelser kunde trions violinist inte komma. Vi fick i stället lyssna till ett par sonater för cello och piano samt ett verk för solocello.)

Styrelsen arbetar vidare och räknar med att ha programmet för 2021 färdigt under våren.

Trots den ovisshet som råder är det vår förhoppning att ni även i fortsättningen vill stödja vår verksamhet genom att vara medlemmar.

Medlemsavgiften för 2021 kan sättas in på vårt bankgiro 676-7420. Beloppet är detsamma som föregående år; 150 kr. För personer under 25 är medlemskapet gratis.