Information om nästa konsert under 2018 (datum mm) läggs ut här när all planering är klar.

Verksamheten stöds av Katrineholms kommun och Kammarmusikförbundet.